Maandlicenties CyclePRINT beschikbaar voor kleine gemeenten

In deze extreme dagen van het Corona virus, zien we dat thuiswerken gestimuleerd wordt en het aantal vergaderingen  sterk verminderd.  We horen dat daarmee dan wel weer een gelegenheid ontstaat om  aan beleidsstukken te werken.  The Urban Future werkt daaraan mee door de introductie van maandlicenties CyclePRINT. We realiseren ons dat u als kleinere gemeente niet continu de beschikking nodig heeft over CyclePRINT, de fietsdata en analyses.  Daarom introduceren we nu de maandlicentie: Op ieder moment te activeren en zonder automatische verlenging na een maand aflopend! Zo kunt u thuis, net als uw collega’s de onderbouwing vinden voor uw fietsbeleid op het moment dat u het nodig heeft!

U kunt de applicatie nu per maand gebruiken voor slechts €300,00 exclusief BTW. Activeren kan op elk gewenst moment. Eén maand later loopt het abonnement automatisch af, wordt dus NIET stilzwijgend verlengd; u heeft geen doorlopende kosten meer. Binnen dit abonnement kunt u met meerdere collega’s inloggen, zo vaak als u wilt.

In CyclePRINT is meetdata van het fietsverkeer geanalyseerd en gevisualiseerd; u vindt hier onder andere snelheden op wegvakken, gekozen routes, voorkeursroutes, knelpunten in uw fietsnetwerk etc.

Mocht u zelf data voor uw gemeente hebben (VRI-data, lus-data, tellingen etc.) dan kunnen wij deze tegen een kleine vergoeding voor u inlezen in CyclePRINT, waarna u kunt gaan werken met deze gegevens. Omdat we met vele partijen samenwerken zoals o.a. RingRing, GoVelo, B-riders, Positive drive), via Apps en Devices Ping, Fietstrackers),Telpunten (lussen en telslangen), is er hoogstwaarschijnlijk wel data van uw gemeente verkrijgbaar.

Nieuwsgierig wat de applicatie nog meer voor u kan betekenen? Kijk dan voor een korte demonstratie op onze website, www.theurbanfuture.com

Neem contact met ons op!

Recent Posts