CyclePRINT

CyclePRINT geeft u visualisaties en analyse over het fietsen in uw stad. Als u het fietsgedrag en fietsgebruik kent, helpt het u begrijpen hoe u de potentiële kracht van fietsen kunt gebruiken om uw stad nog beter bereikbaar te maken.

CyclePRINT is een éénvoudig te gebruiken online fietsnetwerk performance tool, waarin uw GPS data wordt vertaald in relevante inzichten om beleid te ontwikkelen. U kunt hiermee het huidige fietsgedrag analyseren en de effecten van toekomstige netwerk aanpassingen onderzoeken en de overall performance van uw netwerk tot in detail onderzoeken. Dit resulteert in waardevolle inzichten over fietsgedrag en gebruik in uw stad of regio, waarmee u besluiten kunt onderbouwen.

Toenemende verstedelijking

Verstedelijking is een groeiende wereldwijde trend, die steden uitdaagt om beter na te denken over de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid. Andere, hiermee samenhangende trends zijn de opkomst van de e-bike en speed-pedelec die meer comfort biedt en een grotere fiets-actieradius mogelijk maakt voor veel mensen en tenslotte de groeiende aandacht voor gezondheid van mensen en dus bewegen. Om met deze uitdagingen en trends op de juiste wijze om te gaan dient u te begrijpen waar en hoe maatregelen en programma’s noodzakelijk zijn. Begrip en inzicht in het huidige fietsgedrag en gebruik, de huidige performance van uw netwerk, de toepassing van fiets promotie programma’s en de juiste keuze in infrastructurele aanpassingen, zal helpen bij het overhalen van mensen om niet met de auto, maar met de fiets naar de stad te gaan. Al een paar procent automobilisten overtuigd krijgen om de fiets te gebruiken kan zelfs een file oplossend effect hebben en de overall bereikbaarheid van uw stad verbeteren.

Decision Support Tool

CyclePRINT biedt u mogelijkheden om data van diverse bronnen te importeren. Denk hierbij aan GPS tracks, app-data, lusdetectie data en verkeerslichten of panel tellingen. Zodra deze data in de database zitten is CyclePRINT eenvoudig te gebruiken en geeft u allerlei soorten visualisatie en analyses; web-based, altijd en overall.

Deze visualisaties omvatten onder andere:

  • Ingewonnen fiets snelheden: op netwerk link, inclusief wachttijd en de relatieve snelheid en daarmee bottlenecks.
  • Beelden met fietsdrukte op verschillende momenten en perioden over de dag en week.
  • Vanaf een punt in uw netwerk geredeneerd de analyse waar deze passanten vandaan komen of naar toe gaan (selected link analyse)
  • Overzichten over de zogenaamde omrijfactoren: Waar fietsen mensen langere route dan de kortste.
  • Isochronen voor fietsreistijden: Waar kan ik per fiets komen binnen een bepaalde reistijd.
  • Reistijden, verkeersstroom volume en modaliteitskeuze per dag en per week en per afstandscategorie.
  • Inzicht in de potentiële fietsbereikbaarheid tussen woon en werk gebieden.
speedmap
routemap
heatmap
delaymap

Beleidsmakers en Ontwerpers

CyclePRINT is een nieuw instrument om uw beleidskeuzes te onderbouwen. Door GPS data om te zetten biedt CyclePRINT inzicht in uw huidige en toekomstige fietsnetwerk. CyclePRINT vult uw behoefte aan kwantitatieve informatie en onderbouwing als beleidsmaker in en ondersteunt bij het ontwerp en de implementatie van het toekomstige fietsbeleid. Cycleprint kan wereldwijd worden ingezet, waar open streetmap als kaart beschikbaar is.

CyclePRINT is het leidende visualisatie en analyse instrument op fietsnetwerk gebied, in gebruik bij vele steden, regio’s en onderzoeksinstellingen en is special ontwikkeld voor:

  • Fiets en Mobiliteits consultants.
  • Locale, regionale en nationale beleidsmakers

Data Analytics

Om de analyse uit te voeren dient er GPS locatie-data te worden (of zijn) ingewonnen. Dit kan via verschillende methoden: Panel werving, verzameling vanuit smartphone apps, verkeerslichten, detectielussen. Om de data om te zetten in beleidsrelevante informatie zijn een behoorlijk aantal stappen noodzakelijk die de applicatie automatisch uitvoert.

Op basis van de GPS data bijvoorbeeld, wordt de transport modus bepaald en de data gefilterd en geanonimiseerd. Vervolgens worden de routes opgedeeld in tussen locaties en aan het netwerk gekoppeld. Door Interpolatie van start en eind tijden wordt de totale reistijd (incl. wachttijd) verdeeld over de route waarmee een correcte reissnelheid kan worden berekend. Daarna wordt de kortste route bepaald door een fietsrouteplanner en worden de omrijfactoren berekend. De database die hieruit ontstaat kan met de online viewer altijd en overal worden bekeken.

CyclePRINT Projecten