Uitbreiding Licentiemodel CyclePRINT

In deze veranderende tijden, zien we dat thuiswerken niet alleen gestimuleerd wordt, maar dat het zelfs blijvende vormen aanneemt. Het werk aan beleidsstukken en de analyse van fietsdata gaat ondertussen gewoon door. CyclePRINT biedt de beste mogelijkheden om (meet-)data van het fietsverkeer te analyseren en te visualiseren; snelheden op wegvakken, gekozen routes, voorkeursroutes, knelpunten in uw fietsnetwerk etc.

cp-ping2
andrew-gook-vrlhw_rbjiw-unsplash

We beseffen dat kleinere en (middel-)grote gemeenten niet continu de beschikking nodig hebben over CyclePRINT, vandaar dat The Urban Future haar licentiemodel heeft aangepast. U kunt naast jaarlicenties nu ook kwartaallicenties voor middelgrote gemeenten (25.000 – 100.000 inwoners) en maandlicenties voor kleinere gemeenten (tot 25.000 inwoners) afnemen.

Maand- en kwartaallicenties CyclePRINT

CyclePRINT Maandlicentie Klein

CyclePRINT Kwartaallicentie Middel

CyclePRINT Kwartaallicentie Groot

€300,- ex. BTW

€1985,- ex. BTW

€2985,- ex. BTW

voor gemeenten met minder dan 25.000 inwoners

voor gemeenten tot 100.000 inwoners

voor gemeenten met 100.000-500.000 inwoners

  • Activeren van licenties kan op elk gewenst moment
  • Licenties lopen na één periode af
  • Er is geen automatische verlenging
  • Onbeperkt aantal collega’s binnen hetzelfde domein

Uw eigen fietsdata voor uw gemeente  uit VRI-data, lus-data, tellingen etc. kunnen wij tegen een kleine vergoeding voor u inlezen in CyclePRINT, waarna u kunt gaan werken met deze gegevens.

Nieuwsgierig wat de applicatie nog meer voor u kan betekenen? Kijk dan voor een korte demonstratie op onze website, www.theurbanfuture.com

Voor vragen over het complete licentiemodel, waaronder jaarlicenties, neem contact op met Gerrit Paans.

Neem contact op