group of bicycle riders on a city street at night

BRABANTSTAD REGIO

VERTRAGING VOOR FIETSERS

Eén van de grootste ergernissen voor fietsers is wachten voor een rood verkeerslicht. Een effectieve maatregel zou zijn om de wachttijd te verminderen in de VRI cyclus. Door gebruikmaking van GPS data zijn er verschillende mogelijkheden om huidige vertragingen te meten. Kruispunt vertraging is één van die analyse functies in CyclePRINT. In de praktijk blijkt dat fietsers die links of rechts afslaan meer vertraging hebben dan fietser rechtdoor. Als blijkt dat de meeste fietsers links of rechts afslaan uit CyclePRINT is de onderbouwing geleverd dat het beleid kan worden bijgesteld.

HOE HEEFT CYCLEPRINT HIERBIJ GEHOLPEN

CyclePRINT laat eenvoudig zien wat de doorgaande en afslaande fietsersstromen zijn op de kaart. Door deze informatie te gebruiken kan het beleid worden bijgesteld om vertragingen te verminderen. Met de CyclePRINT Investigation module kan het effect van een dergelijke maatregel worden berekend en bekeken op de toename van het aantal fietsers op dit punt of deze route. Indien er slechts beperkt aanpassing budget is, maar er zijn meer kruisingen die aangepakt dienen te worden kan CyclePRINT de onderbouwing voor de prioriteit van aanpassing leveren.

DE OPLOSSING VOOR STEDEN

Met deze CyclePRINT functionaliteit heeft de Provincie Noord Brabant met haar vijf grote steden bekeken waar kruispunt aanpassingen het meeste effect zouden hebben. De resulterende maatregelen zijn genomen in 2016 en de effecten worden nu (2017, 2018) met behulp van monitoring in CyclePRINT in kaart gebracht. Hierdoor hebben beleidsmakers de gelegenheid om verbeteringen te evalueren in samenhang met veranderingen in het netwerk gebruik en netwerk prestatie.

Related Projects