depict2

DePICT project, Designing and Policy Implementation for encouraging Cycling and walking Trips

Wandelen en fietsen kunnen als de meest duurzame vervoerswijzen worden gezien. Deze vervoerswijzen moeten daarom centraal staan in een eerlijke en rechtvaardige transitie naar vervoerssystemen die op lage CO2-emissies en energie-efficiëntie gebaseerd zijn. Dergelijke systemen zijn in staat veerkrachtiger op grote schommelingen in de olieprijs te reageren, en bieden betaalbare en gezonde mobiliteit en bereikbaarheid, ongeacht sociale en economische status.

Het DEPICT-project – Designing and Policy Implementation for encouraging Cycling and walking Trips – streeft ernaar te identificeren welke kenmerken van stedelijke omgevingen, lokale gemeenschappen en governance invloed hebben op lopen en fietsen, en hoe deze geoptimaliseerd kunnen worden om tot een duurzame stedelijke mobiliteiten voor iedereen te komen. Het project wordt uitgevoerd in Brazilië, Nederland en het Verenigd Koninkrijk, drie landen die zich onderscheiden in loop- en fietsgewoonten, wat samenhangt met de grote verschillen in economische, sociale, politieke en culturele ontwikkelingen in deze landen.

Lopen en fietsen kunnen gestimuleerd worden door verbeteringen in zowel de fysieke als de sociale aspecten van de infrastructuur, waarbij rekening gehouden wordt met verschillen in behoeften, voorkeuren, ervaringen en betekenissen tussen individuen en sociale groepen. Dat impliceert niet alleen een verandering in de fysieke aspecten van vervoerssystemen; ook veranderingen in praktijken van governance, implementatie van beleid, informatievoorziening en onderhoud, en de betekenissen, waarden en kennis die hiermee verbonden zijn, zijn nodig.

Beleving wandelen en fietsen

Hoe ervaren voetgangers en fietsers de kenmerken van hun loop- en fietsomgevingen en naar welke kenmerken gaat hun voorkeur uit? DePICT gebruikt de nieuwe 3D immersive simulatietechnologie CycleSPEX om informatie te verzamelen over de voorkeuren voor verschillende loop- en fietsomgevingen in Nederland en Brazilië.

De steden in Nederland en São Paulo laten grote verschillen zien in de kwaliteit, omvang en gebruik van de infrastructuur voor lopen en fietsen. Met behulp van virtual reality-simulaties worden de voorkeuren voor verschillende loop- en fietsomgevingen onderzocht. Door het maken van een vergelijking tussen Nederland en Brazilië wordt het inzicht in het belang van lokale contexten en culturele verschillen vergroot. De resultaten kunnen worden gebruikt door lokale beleidsmakers, planologen en andere lokale belanghebbenden

Related Projects