bicycle-count-week_1

Nationale Fietstelweek

In 2015, 2016 en 2017 heeft een consortium aan bedrijven de nationale fietstelweek georganiseerd in Nederland. De doelstelling was om meer inzicht te krijgen in fietsen en fietsgedrag in Nederland en kennis te vergaren over de performance van ons fietsnetwerk. Alle GPS dat is gepresenteerd en ter beschikking gesteld aan de nationale, regionale en lokale wegbeheerders middels toegang tot CyclePRINT.

Fietsnetwerk intelligentie

Nederland staat bekend om haar intensieve fietsverkeer in het dagelijkse stedelijke vervoerssysteem. Ook hier hebben we uitdagingen op het gebied van bereikbaarheid, veiligheid en milieu, net zoals vele steden wereldwijd. Om dit op de juiste wijze te adresseren stimuleren we fietsen. Om dat op een goede wijze te doen moesten we meer weten over het daadwerkelijke fietsgebruik, de routekeuze, snelheden en vertragingen op het netwerk.

Hoe hebben we dat gedaan?!

Door samenwerking van vele fietsliefhebbende partijen is de FietsTelWeek.nl campagne gelanceerd; het grootste onderzoek ooit op fietsen uitgevoerd. Deelnemers werden via een grote campagne, waarin vele lokale en regionale overheden hebben samengewerkt, gevraagd om een app te installeren op hun smartphone. Het succes was overweldigend: 55.000 mensen hebben de app geïnstalleerd en GPS data geleverd die via CyclePRINT inzichtelijk is gemaakt voor alle gemeenten en regio’s in Nederland om het fietsgedrag te analyseren

De Oplossing

Door het gebruik van de FietsTelWeek data hebben Nederlandse overheden veel geleerd over fietsen in Nederland. Zeer interessante inzichten zijn verkregen en nieuwe vragen zijn gesteld. Hierdoor is de FietsTelWeek een driver geweest voor het uitbreiden van de functies en inzichten in CyclePRINT. Klanten kunnen de geanonimiseerde open data downloaden om in hun regio te gebruiken.

Related Projects