regio-noord-brabant

Noord-Brabant Fietsprovincie 2020

De uitdaging voor de regio

De Provincie Noord-Brabant heeft de ambitie om de slimste nationale fietsprovincie 2020 te worden. Om dat te realiseren zijn investeringen gepland om nieuwe fietssnelwegen aan te leggen om het fietsen voor woon-werk verkeer te stimuleren.

Hoe hebben we dat gedaan?!

Gebaseerd op analyse van het actuele fietsgedrag en de netwerk performance (GPS data) gecombineerd met enerzijds sociaal economische data uit de regio en anderzijds de geplande infrastructurele aanpassingen kon met CyclePRINT Investigation de effecten worden berekend van alle 30 potentiële fietssnelwegen in de provincie. De uitkomsten zijn gepresenteerd op kaarten en in tabellen die het potentiële fietsgebruik en de afname in fiets ‘verliesuren’ per alternatief lieten zien.

De oplossing voor de provincie

Met deze informatie heeft de provincie een matrix opgezet waarin de voors en tegens van kosten en baten (potentiële fietsers) van iedere route gewogen zijn. Hieruit volgde een lijst van veelbelovende en minder beloftevolle fietssnelwegen. Tenslotte heeft de provincie besloten om prioriteit te geven aan de vijf meest belovende trajecten en vervolgstappen gezet in de haalbaarheidsstudie.

Related Projects