Er is te weinig goede fietsdata beschikbaar. En wat er wel is, is vaak niet uitwisselbaar en daardoor lastig in gebruik. Een intentieverklaring ondertekend door een aantal partijen die zich met mobiliteitsdata bezig houdt moet hier verandering in brengen.

De beschikbaarheid en de kwaliteit van data over de modaliteit ‘fiets’ blijven sterk achter ten opzichte van andere modaliteiten, aldus wordt gesteld in de intentieverklaring. Hierdoor worden de kansen die data bieden voor het stimuleren van fietsgebruik en het verbeteren van de fietsveiligheid onvoldoende benut. Bovendien profiteert de fietser zelf nog onvoldoende van nieuwe, op data gebaseerde, diensten.

Dat komt onder meer omdat er veel verschillende organisaties betrokken zijn bij de inwinning  van fietsdata en er een vast format ontbreekt, waardoor fietsdata uit verschillende bronnen niet goed gecombineerd kunnen worden. Daarnaast worden de mogelijkheden van nieuwe inwintechnieken nog onvoldoende benut. Verder bestrijkt de behoefte aan fietsdata veel verschillende terreinen die nog niet goed zijn ingekaderd. Zo zijn er data over stallingen, en verder lusdata, floating bike data en data over huurfietsen.

Een aantal organisaties heeft nu de handen ineen geslagen om toepassing van Big (fiets) Data zodanig te faciliteren dat deze aan de fietser in Nederland ten goede komen. En om beleidsmakers relatief eenvoudig aan goede fietsdata te helpen. Het gaat dan onder meer over het stallen van fietsen, deelfietsen, routekaarten, ongelukken en ritdata.

De intentieverklaring werd op het Nationaal Fietscongres onderschreven door de leiding van de Tour de Force (waarin IenW, IPO, VNG en vervoerregio’s vertegenwoordigd zijn) en verder door:

  • Nationale Data Openbaar Vervoer (NDOV)
  • Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW)
  • Het Platform Mobiliteit- en Geo-Informatie Nederland (MOGIN)
  • Het Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten (SHPV)
  • Het Gemeentelijk Netwerk voor Mobiliteit en Infrastructuur (GNMI)
  • CROW-Fietsberaad

Uiterlijk eind dit jaar moet er een concreet tijdspad en beschikbaarheidseisen op tafel liggen, waarbij de Tourleiding het proces bewaakt en faciliteert.

The Urban Future ondersteunt dit initiatief en hoopt dat de uniforme fietsdata data zal worden gevisualiseerd in CyclePRINT.

Recent Posts